090 183 6668 - 090 184 6668 - 0906 578 389
0901 668 868

215/41, Đường TTH 06 Tổ 10, Khu Phố 2, P. Tân Thới Hiệp, Q.12, TP. HCM

Cam kết chất lượng

Cam kết chất lượng

Cam kết chất lượng

Cam kết chất lượng

Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng

Cam kết chất lượng

KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM

 Trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm

  1. Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thuộc Bộ quản lý ngành thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại các điều 61, 62, 63 và 64 của Luật này.
  2. Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm trong phạm vi địa phương theo quy định của Bộ quản lý ngành và sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  3. Trong trường hợp kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm có liên quan đến phạm vi quản lý của nhiều ngành hoặc địa phương, cơ quan chủ trì thực hiện kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với cơ quan hữu quan thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan để thực hiện.
  4. Hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm phải bảo đảm nguyên tắc:
  5. a) Khách quan, chính xác, công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử;
  6. b) Bảo vệ bí mật thông tin, tài liệu, kết quả kiểm tra liên quan đến cơ quan, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra khi chưa có kết luận chính thức;
  7. c) Không được sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
  8. d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra, kết luận có liên quan.
  9. Bộ trưởng Bộ quản lý ngành quy định cụ thể về hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong phạm vi quản lý nhà nước được phân công.

 

Bài viết khác

Chat với chúng tôi
X
ThГґng bГЎo
Xem gi� h�ng
zalo
\